Szkolenia językowe

Szkoła językowa „Injaz” organizujemy szkolenia dla firm:
indywidualnie oraz naukę w małych grupach.

Organizujemy szkolenia dla firm i instytucji w zakresie nauczania języka angielskiego (General/ Business English) do poziomu egzaminu First Certificate, Advanced,
LCCI 1, 2, 3.
Prowadzimy również zajęcia z języka rosyjskiego. Istnieje możliwość zorganizowania kursów innych języków. Szkolenia odbywają się w siedzibie klienta
w dowolnych dniach i godzinach przez cały rok.

Program nauczania.

Program nauczania zostanie opracowany na podstawie analizy potrzeb studentów,
ich poziomu językowego, wyników wstępnych testów i rozmów-wywiadów z lektorem.

Materiały szkoleniowe:

Materiały szkoleniowe zostaną dopasowane do zarówno poziomu językowego studentów jak i do poszczególnych potrzeb studentów (język ogólny lub biznesowy). Wykorzystujemy podręczniki angielskojęzycznych wydawnictw (Longan, Oxford, Cambridge), prasę angielskojęzyczną, słuchowiska.

Podstawową metodą prowadzenia zajęć
jest metoda komunikatywna polegająca na:

 • stopniowym eliminowaniu barier w mówieniu,
 • wspieraniu studenta w budowaniu prawidłowych zdań i bardziej rozbudowanych wypowiedzi,
 • ćwiczeniu 4 podstawowych umiejętności lingwistycznych: mówienia, słuchania, pisania i czytania,
 • przełamywaniu obawy studentów przed popełnianiem błędów.

Szkoła zapewnia:

 1. Przeprowadzenie testu pozwalającego ustalić poziom znajomości języka
  i zakwalifikowania słuchacza do odpowiedniej grupy - PLACEMENT TEST + rozmowa-wywiad z lektorem.
 2. Przeprowadzenie 60 minutowej bezpłatnej lekcji - prezentacji pozwalającej zapoznać się ze stylem prowadzenia zajęć przez lektora.
 3. Monitoring postępów: hospitacje zajęć i sporządzanie (co półrocze) raportów postępów słuchaczy.
 4. Sporządzanie kwestionariuszy oceniających pracę lektorów co semestr.
 5. Listy obecności podpisywane przez słuchaczy na każdych zajęciach.
 6. Semestralne testy oceniające postęp słuchaczy.

„Injaz” zatrudnia wykwalifikowanych lektorów posiadających dyplomy ukończenia wyższych uczelni wydziałów filologicznych. Są to osoby mające kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych.

Po ustaleniu planu zajęć istnieje możliwość odwołania, przełożenia lub zawieszenia zajęć do godziny 15.00 dnia poprzedzającego planowane spotkanie, bez ponoszenia kosztów lekcji. Zapisy na zajęcia odbywają się przez cały rok, godziny zajęć ustalane są w zależności od potrzeb słuchaczy. Zajęcia prowadzone są w godzinach od 7.00 do 21.00 z różną intensywnością.

W przypadku zainteresowania ofertą, proszę o kontakt pod nr tel. + 48 693 760 418 lub na adres e-mail: v_lyсhota@injaz.eu od pon.- pt. w godzinach 9-21 lub w soboty
w godzinach 9-15 w celu ustalenia terminu przeprowadzenia lekcji próbnych.