injaz group

Agencja Zatrudnienia „ INJAZ” Wołodymyr Łychota
Numer 4673/1a i 4673/1b


Приглашение на вебинар "Как найти работу и обосноваться в Польше"


Agencja Rekrutacyjna "Injaz" jest czlonkiem Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce
Recruitment Agency "Injaz" is a member of The French Chamber of Commerce in Poland

 

Misja: Zbliżenie polskiego i ukraińskiego narodu poprzez znalezienie korzystnych dla obu stron form zatrudnienia i zaciśnięcie więzi gospodarczych.

 

Cel: Wyszukiwanie , selekcja i rekrutacja specjalistow

 

Wartości: Otwartość i zaufanie


Naszą specjalnością jest skuteczne wyszukiwanie personelu (pracowników niższego rzędu, managerów) na terenie Ukrainy. Pomagamy znaleźć najlepszych specjalistow na rynku ukraińskim i zatrudnić ich w polskich przedsiębiorstwach. Stosujemy rozwiązania pozwalające elastycznie dostosować ilość i kwalifikacje zatrudnionych do potrzeb firmy.

 

Podczas selekcji specjalistow bierzemy pod uwagę zarówno umiejetności jak i cechy osobowości, a także zdolności do przyswajania wiedzy kandydatow. Skupiamy się na rozwiązaniach spełniających oczekiwania zarówno pracodawcy jak i pracownika, co przekłada się na dobre relacje miedzy zainteresowanymi w trakcie pracy.

 

Dla Pracodawcy

 

 1. Oferujemy Państwu: wyszukiwanie odpowiednich pracownikow na ternie Ukrainy
 2. sprawdzanie kwalifikacji kandydatow
 3. tłumaczenie dokumentów (CV, dyplomów, etc.)
 4. składanie w odpowiednich Urzędach Pracy w imieniu Państwa przedsiębiorstwa dokumentów koniecznych do uzyskania przez kandydatów pozwolenia na pracę
 5. doradzanie wybranym przez Państwa kandydatom w sprawach wizowych
 6. jeżeli zajdzie taka konieczność znalezienie, w ciągu pół roku, nowego kandydata na dane stanowisko,

W celu zwiększenia zaufania kandydatów do Państwa firmy i przyspieszenia procesu rekrutacji z Państwa strony liczymy na ścisłą współpracę i płynną komunikację. A ponadto na terminowe dostarczenie następujących dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na pracę:

 

 1. Oświadczenia pracodawcy, o nie pozostawaniu w stanie upadłości ani likwidacji, oraz oświadczenie o nienaruszeniu przez pracodawcę w okresie ostatnich 12 miesięcy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości w opłatach,
 3. Podstawy działalności prawnej firmy,
 4. Zaświadczenia REGON,
 5. Deklaracji ZUS DRA stwierdzających liczbę zatrudnionych osób,
 6. Deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-2 z ostatnich 3 miesięcy, lub zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (z potwierdzeniem złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt z Wołodymyrem Łychota pod numerem telefonu + 48 693 76 04 18, Skype: pyshny, e-mail: work@injaz.eu

 

Szkolenia:

 

Organizujemy szkolenia pracownikow i managerow w zakresie pogłębiania ich wiedzy i umiejętności w takich obszarach jak:

 

 1. język polski (dla pracowników i managerów z Ukrainy i zagranicy)
 2. jezyk angielski i inne języki(ogólny, biznesowy, kursy specjalistyczne - również intensywne)
 3. wystąpienia publiczne w języku angielskim i polskim (dla członków zarządów, i innych pracowników wyższego szczebla)


Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie poświęconej szkoleniom www.injaz.eu.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

 

Для соискателей:


В данный момент, в связи со вступлением Республики Польша в ЕС и значительным оттоком рабочей силы из Польши в другие страны Европы, у польских работодателей возникла необходимость поиска и предоставления работы специалистам различных профессий из Украины.


Идя на встречу польским работодателям рекрутинговое агенство „INJAZ” (сертификат Nr:4673/1a и Nr:4673/1b в реестре рекрутинговых агенств Республики Польша) осуществляет прием резюме представителей разных специальностей заинтересованных работой в Польше. Резюме просим присылать по e-mail: work@injaz.eu


Соискатель/ница, прошедшие отбор и в том случае если его/ее кандидатура была одобрена работодателем подписывают трудовой договор (контракт) с работодателями, при трудоустройстве в иностранную компанию получают рабочую визу. Работодатель и наше агенство оказывают содействие в получении визы, осведомляясь в консульстве Польши на какой стадии находятся документы поданные соискателем/льницей.


Услуги по трудоустройству гражданам Украины предоставляются бесплатно, поскольку польский работодатель оплачивает услуги рекрутингово агенства „INJAZ”. Соискатель/ница оплачивают только стоимость визы на работу в Польше. Некоторые работодатели возвращают средства затраченные на оплату визы и возмещают расходы связанные с приездом в Польшу.


Все интересующие вас вопросы связанные с поиском работы, развитием карьеры и пребыванием в Польше вы можете задать Владимиру Лихоте +48 693 76 04 18, Skype: pyshny, e-mail: work@injaz.eu

ПРИШЛИТЕ ВАШЕ РЕЗЮМЕ - МЫ НАЙДЕМ ВАМ РАБОТУ В ПОЛЬШЕ.

E-MAIL: WORK@INJAZ.EU